mobil: 737 141 599  
Gerská 22, 323 00 Plzeň, Czech Republic  


Překladatel, tlumočník


Překlady technické a odborné literatury (manuály, návody na obsluhu, montáž a údržbu) do a z jazyka anglického a německého. Oblasti činnosti jsou elektrotechnika, strojírenství, energetika, stavebnictví, papírenský průmysl, pivovarský průmysl, svařování, nátěrová technika, laky, barvy, povrchová úprava, těžba ropy a zemního plynu, výroba chladicího a mrazicího zařízení (lisování, vystřihování a ohraňování plechů, vypěňování, lakování, montáž).

Tlumočnická praxe převážně ve výrobních a montážních halách a na stavbách.

Praxe od roku 1994 včetně jednoročního tlumočení při výrobě a instalaci potrubních mostů zahrnující elektroinstalaci a přístrojovou techniku (I&C), vyhřívání potrubí topnými kabely a uvedení vysokonapěťových rozvoden do provozu, v rafinerii v Kazachstánu pod vedením americké společnosti BROWN & ROOT SKODA, Plzeň, u které jsem pracovala jako překladatelka a tlumočnice 6 let.